Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

17.12.2018

svátek má:

Daniel

Sdružení rodičů při ZŠ

Naše občanské sdružení „Klub rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice“ je nezisková organizace zaregistrovaná Ministerstvem vnitra ČR dne 1.1.1993. Je to dobrovolné, nepolitické občanské sdružení s právní subjektivitou. Bylo založeno za účelem užší spolupráce mezi rodiči a vedením školy a dává prostor každému, komu není lhostejná výchova dětí mimo rodinu, aby se aktivně podílel na chodu ZŠ a MŠ. Naším cílem je také zharmonizovat zájmy rodiny a školy tak, aby děti trávily ve škole svůj čas spokojeně a účelně.

 

Organizační činnost Klubu rodičů

Klub rodičů se podílí na organizování školních a mimoškolních akcí – např. typy na školní výlety, školky v přírodě, vánoční dárky. Organizuje pro děti dětský karneval, soutěžní odpoledne v rámci Dne dětí nazvané RADOVÁNKY.

 

Příspěvek do Klubu rodičů

Příspěvek do Klubu rodičů slouží k úhradě divadelních představení, nákupu hraček a didaktických pomůcek, výletů a bohatá tombola na karneval apod. Výši příspěvku schvalují rodiče na schůzce Klubu rodičů. O vyúčtování jsou rodiče informováni také na schůzce Klubu rodičů. Výše příspěvku do klubu rodičů pro rok 2010/2011 je pro předškolní děti 150 Kč za rok. Termíny výběru jsou předem oznámeny na nástěnce.

Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice