Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

08.03.2021

svátek má:

Gabriela

Mikroregion

V roce 1997 předložily obce Těrlicko, Soběšovice, Chybie a Strumień žádost na zpracování projektu Strategie rozvoje turistiky oblasti Těrlické přehrady, Žermanické přehrady a přehrady Goczalkowice v Polsku.

V září 1998 byly zahájeny práce na společném projektu. Ten byl jedním z prvních, který se zabýval spoluprací obcí v regionu včetně spolupráce přeshraniční. Kromě obcí Těrlicko a Soběšovice se ke spolupráci přihlásily i obce Dolní Domaslavice, Lučina, Žermanice, Strumień a Chybie, které se společně podílely na přípravě projektu. Dne 27. září 1999 obce Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Horní Bludovice, Lučina, Pazderna, Soběšovice a Žermanice zaregistrovaly Svazek obcí „Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady“. Tento svazek představuje téměř 14 tis. obyvatel. Mikroregion od počátku usiloval o prezentaci celé oblasti. Hlavním cílem je rozvoj turistiky, cestovního ruchu a rekreace v této oblasti, což následně znamená i ekonomický rozvoj regionu. Pro další možnosti využívání prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie byl vypracován projekt „Strategie rozvoje Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady“. V návaznosti na tuto „Strategii“ jsou vypracovávány další projekty a jsou vyvíjeny společné aktivity pro rozvoj kultury, sportu a turistiky. Jsou pořádány společenská a sportovní setkání a jiné akce, jako např. volejbalový turnaj, jazzové a kulturní dny obcí Mikroregionu. Sídlo sdružení je v Horních Bludovicích čp.434 a jeho předsedkyní je starostka Jana Pohludková. Kontaktní telefon je 739 993 695 a e-mail starostka@hornibludovice.cz. Mikroregion je součástí Euroregionu Beskydy.

Žermanická přehrada

Žermanická přehrada Údolní nádrž byla vybudována na řece Lučina v letech 1951 až 1957. Z důvodů nedostatečné vodnosti řeky Lučina byl vybudován přivaděč z řeky Morávky, který byl dokončen v roce1959. Zatopená plocha je 248 ha. Přehrada je samozřejmě známá a vyhledávaná také jako rekreační místo, ať už k širokému sportovnímu vyžití, relaxaci nebo rybaření. Kolem Žermanické přehrady nebo v její blízkosti vede několik značených cykloturistických tras. V Horních Domaslavicích je vyznačena naučná stezka po místních zajímavostech.

Mapa mikroregionu

Mapa cyklostezky Radegast

Ubytování v obci

Těrlická přehrada

Těrlická přehrada Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K dalším účelům nádrže patří povodňová ochrana níže ležícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrží a využití nádrže pro rekreaci.

Kontakt

sídlo: Horní Bludovice
předseda: Jana Pohludková
adresa: 739 37 Horní Bludovice čp. 434
telefon: 739 993 695
e-mail: starostka@hornibludovice.cz
administrátor mikroregionu: LUSTON o.p.s.
projektový manager: Ing. Jaroslav Votýpka
adresa: 739 39  Lučina 1
telefon: 737 734 020
e-mail: luston@seznam.cz
EU MMR ČR
Moravskoslezský kraj
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice