Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

17.01.2021

svátek má:

Drahoslav

Povinné údaje

1. Oficiální název

Obec Soběšovice

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

viz. Orgány obce

4. Kontaktní spojení

 • Sídlo obecního úřadu: Soběšovice 10, PSČ 739 22
 • Telefon: 558 404 550 – sekretariát; 558 404 551 – starosta; 558 404 552 – místostarosta; 558 404 553 – účetní
 • E-mail: obec@sobesovice.cz
 • Internet: www.sobesovice.cz

5. Případné platby můžete poukázat Česká spořitelna a.s., účet č. 1690472359/0800

6. IČ 00576981

7. DIČ CZ00576981

8. Rozpočet v tomto roce a předchozích letech

9. Žádosti o informace Žádosti o poskytnutí informace se podávají přímo na obecním úřadu. Žádost lze podat ústně:

 • telefonicky nebo osobně na obecním úřadě
 • písemně – poštou nebo předáním přímo na úřadě
 • elektronicky – na adrese obec@sobesovice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy nebo jiná dožádání lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě.

11. Opravné prostředky

Lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.:
poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm.c)
prodloužení lhůty o 10 dnů ( § 14 odst. 5 )
rozhodnutí o odepření informací 15 dnů od přijetí žádosti
lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci nejpozději do 7 dnů ( § 6 odst. 1 )
odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu 3 dny (§ 14 odst. 3 písm. b)
výzva žadateli, aby žádost upřesnil 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna 30 dnů ( § 14 odst. 3 písm. a)
lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ( §16 odst. 1 )
odvolání proti fiktivnímu, negativnímu rozhodnutí 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti ( §15 odst. 4 )
lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem ( § 16 odst.3)

12. Formuláře Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací V případě složité životní situace, v době živelných katastrof se lze obrátit na obecní úřad, kde lze věc projednat v radě obce, popřípadě kontaktovat vyšší správní úřad – sociální odbor nebo přímo na stránkách ministerstva vnitra a to www.mvcr.cz

14. Nejdůležitější předpisy obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací Informace jsou poskytovány bezplatně. Souvisejí-li s poskytnutím informace náklady na kopírování dokumentů, pak cena kopírování je stanovena takto:

 • formát A4 – 1,50 Kč
 • formát A4 oboustranně – 2 Kč
 • formát A3 – 3 Kč
 • formát A3 oboustranně – 4 Kč

16. Výroční zprávy

17. Seznam organizací

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Soběšovice
 • Myslivecký spolek HRÁZ Soběšovice
 • Tělovýchovná jednota SOKOL Soběšovice
 • Yachtclub Baník Ostrava OKD
 • Klub důchodců
EU MMR ČR
Moravskoslezský kraj
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice