Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

16.01.2021

svátek má:

Ctirad

Tělocvična ZŠ v Soběšovicích

banner_2b_barevny

 

Tělocvična ZŠ Soběšovice je v provozu. Informace o možnostech využívání tělocvičny obdržíte na čís.telefonu 605014018. Poplatek je 300,- Kč/hod.

 

Průběh výstavby:

Dne 13.2.2013 bylo zveřejněno Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 22.4.2013 zasedala Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, 24.4.2013 byla Zpráva o dodatečném posouzení a hodnocení nabídek projednána na zasedání Rady obce, kde byla schválena a uloženo uvědomit uchazeče a uzavřít smlouvu. Dne 25.4.2013 byla celá dokumentace dle výzvy předána na Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dne 23.5.2013 byla s uchazečem: KUMAN spol s r.o., Karviná, Hranice, IČ:60779098 umístěným na prvním místě uzavřena Smlouva o dílo.

Červenec – prováděny zemní práce a základové konstrukce včetně budování opěrné zdi – oplocení.

Srpen – dokončeny základové konstrukce včetně podkladové vrstvy podlah a realizace nosné střešní konstrukce.

Září – pokračují vnitřní zednické a řemeslné práce včetně zateplení tubusu haly.

Říjen – dokončují se svislé konstrukce spojovacího krčku včetně povrchových úprav a řemeslných prací.

Listopad – prováděny dokončovací práce včetně kompletace a venkovní úpravy. Dne 25.11.2013 předána požadovaná dokumentace a podepsán zápis o předání a převzetí stavby.

Prosinec –  dne 6.12.2013 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby Magistrátem něsta Frýdku – Místku odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu. Dne 11.12.2013 byl vydán kolaudační souhlas – povolení užívání stavby.

Informace do května – od slavnostního otevření je tělocvična úspěšně využívána po celé pracovní dny,  o víkendu a svátcích, je v kladném hospodářském výsledku ve výši 5 531,- Kč. Tento výsledek dokazuje oprávněnost této investice.

Dne 28.12.2013 byla tělocvična slavnostně otevřena.

Zde se můžete podívat na záznam Slavnostního otevření tělocvičny

EU MMR ČR
Moravskoslezský kraj
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice