Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

17.12.2018

svátek má:

Daniel

Obecní hřbitov v Soběšovicích, zásady provozu

Podle „Řádu veřejného pohřebiště Obce Soběšovice“, který je vyvěšen ve vývěsní skříňce u vstupní brány

a podle čl. 5, odst. 1. provozního řádu je  O T E V Í R A C Í   D O B A  P O H Ř E B I Š T Ě  (hřbitova) následující:

Od 1. listopadu do 30. dubna – od 8,00 do 18,00 hodin.

Od 1. května do 31. října – od 7,00 do 20,00 hodin.

V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle od 7,00 do 19,00 hodin.

Mimo provozní dobu je pohřebiště uzamčeno!

V případě pohřbů nebo prací na hřbitově budou podle potřeby otevřeny.

Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice